ครูสอนภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 Onlineตัวต่อตัว

ครูสอนภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ครูสอนภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว การติวแบบเฉพาะระดับชั้นและเฉพาะเนื้อหา จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด โดยครูจะเริ่มต้นจากการสอบวัดระดับความรู้ก่อน จากนั้นจึงวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

เน้นการเรียนที่ให้เข้าถึง และการสอนที่ทำให้เข้าใจได้เต็มที่ การติวที่ดีนั้น จะต้องเน้นการเรียนที่ให้เข้าถึง และการสอนที่ทำให้เข้าใจได้เต็มที่ โดยครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เกมหรือกิจกรรม การสอนแบบตัวต่อตัว เป็นต้น

เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากกว่าระดับชั้นที่เรียนอยู่ปัจจุบัน การติวแบบ Over Learning คือการติวที่ให้นักเรียนได้รับความรู้มากกว่าระดับชั้นที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยครูผู้สอนจะเน้นการสอนเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในอนาคต

 

 • Grammar
 • Error
 • Vocabulary
 • Reading
 • Writing
 • Speaking

 

หลักสูตร

 • ไทย
 • Gifted
 • English Program
 • Inter
 • Bilingual

 

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว จุฬาติวเตอร์ทีม สถาบันกวดวิชาตัวต่อตัว ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและน้องๆที่มาเรียนพิเศษกับเราเป็นอย่างมาก เพราะเรามุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของนักเรียนไทยให้ก้าวไปสู่สังคมโลก

เราคัดสรรติวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนและเทคนิคการสอนพิเศษโดยเฉพาะ ติวเตอร์ของเรามาจากสถาบันชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอื่นๆ

การสอนของเราเน้นการทำความเข้าใจถึงที่มาของคำตอบและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้มาทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้ เพื่อให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

เราใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย การสอนของเราจึงสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ น้องๆ สามารถถามคำถามกับติวเตอร์ได้โดยตรง เพื่อให้ติวเตอร์ช่วยอธิบายสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้หาติวเตอร์รับติวภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว เปิดรับติว รับดูแลการบ้านของระดับมัธยม ประถม เป็นครูพี่เลี้ยงในทุกๆวิชา เพื่อให้น้องๆมีระบบการเรียนที่มี ช่วยแนะนำการทำรายงาน การเตรียมตัวสอบ ช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ปกครอง ต้องการติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว สามารถนัดผู้สอนได้ทันที รับติว รับจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษติวเข้า ม.1 และม.4 ตามหลักกระทรวงศึกษา

 

ติวภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

 

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ “จุฬาติวเตอร์ทีม”

– ผู้ปกครองสามารถเลือกคุณลักษณะของติวเตอร์ที่ต้องการได้  ถ้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ เพราะฉะนั้นผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่าจะได้ติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการสำหรับติวน้องๆ

– น้องๆจะได้รับการดูแลจากติวเตอร์อย่างใกล้ชิด ติวเตอร์จะเห็นจุดอ่อนของน้องๆ สามารถเน้นยำและปูพื้นฐานจุดนั้นให้แน่นก่อน แล้วจึงสอนขั้นประยุกต์ใช้

– สามารถซักถาม จนกว่าน้องๆจะเข้าใจ

– น้องๆจะได้หัดทำโจทย์เยอะๆ ด้วยตนเอง ทำให้น้องสามารถแก้โจทย์ปัญหาข้อสอบเก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

– ผู้ปกครองสามารถเลือกวันเวลา ที่สะดวก

– เลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้  เช่น เน้นทำโจทย์ เน้นสอบเข้า เน้นทำเกรด เป็นต้น

 

 

 

ครูสอนภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ติวภาษาอังกฤษ ม.2 Onlineตัวต่อตัว