ครูสอนเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์คณิต ม.1 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ครูสอนเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ครูสอนเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว ในช่วงวัยเด็กเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด เด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายอย่างรวดเร็ว การเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก ๆ อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรติวสำหรับเด็กเล็กที่สถาบันกวดวิชาของเรา มุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็ก ๆ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

 

หลักสูตร ติวเตอร์เลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 • เลข ป.4 ไทย
 • เลข ป.4 Gifted
 • เลข ป.4 English Program
 • เลข ป.4 Inter
 • เลข ป.4 Bilingual

 

ในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อินเทอร์เน็ต วิดีโอ หรือแม้แต่การติวเตอร์ส่วนตัว

หากผู้เรียนต้องการที่จะเรียนแบบอิสระ เรียนสบาย เรียนที่ไหนก็ได้ เรียนเวลาไหนก็ได้ ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการเรียนกับติวเตอร์ส่วนตัว

ติวเตอร์ส่วนตัวสามารถมอบความอิสระแก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ เลือกเวลาเรียนและสถานที่เรียนได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเลือกติวเตอร์ได้ตามเพศ วุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์การสอน เรียนพิเศษเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

ติวเตอร์เลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

สอนพิเศษเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว วิชาที่ควรสอนให้น้องๆเหล่านั้นเข้าใจเป็นอย่างดี จะเป็นวิชาพื้นฐานที่น้องๆทุกคนต้องเข้าใจ และนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ แล้วจะเป็นแรกเริ่มในการเรียนเลข ที่สนุก รู้จุดในการทำโจทย์ เข้าใจเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้น้องๆเรียนพิเศษเลข เราจึงจัดหลักสูตรเลข สำหรับเด็กประถมขึ้นที่เน้นไปทางด้านความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ และสนุกกับตัวเลข หรือถ้าผู้ปกครองต้องการครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องๆหลังเลิกเรียนเราก็มีรับดูแลการบ้านโดยเฉพาะ โดยมีครูที่มีความถนัดในการสอนเลขเป็นพิเศษเพื่อให้น้องๆมีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างสูงสุด

 

 

รายวิชาอื่นๆ

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 • สังคม

 

 

 

ครูสอนเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

สอนพิเศษเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษเลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์เลข ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว