รับติวเลข สอบเข้าม.4

รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน จรัญสนิทวงศ์

รับติวเลข สอบเข้าม.4

รับติวเลข สอบเข้าม.4 คณิตศาสตร์ ติวเลขสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดังในประเทศด้วยระบบการสอนตัวต่อตัว เพื่อผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เราอยากให้น้องๆก้าวไปกับเราพร้อมความสำเร็จร่วมกับเรา และเป็นหนึ่งในด้านการสอนพิเศษติวเข้า ม.4 ทางสถาบันการันตีคุณภาพผู้สอนทุกคนถ้ารู้สึกสอนไม่มีสอนไม่เข้าใจเรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันที

 

ประวัติผลงาน

– สอนพิเศษแบบตัว/ตัว ในวิชา ฟิสิกส์,คณิต คอร์สเอนทรานส์ โดยก่อนนร.เรียนกับผมได้ฟิสิกส์ 35 คะแนน หลังเรียนได้ 70 คะแนน (ปีพ.ศ. 2548) ใช้เวลาสอน 10 วันๆละ 6 ชั่วโมง (ที่สอนนานเนื่องจากนร.ต้องใช้เวลาในการเรียนพิเศษวิชาอื่นๆ ทำให้ว่างเพียงวันเสาร์เท่านั้น) ปัจจุบันเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

– สอนพิเศษคณิตศาสตร์กลุ่มเด็กนร.จำนวน 2 คนระดับม.3 จากเด็กที่ค่อนข้างไม่ถนัดด้านคณิต ให้สามารถเข้าใจและเรียนคณิตได้ทันเพื่อนสามารถสอบข้อสอบของโรงเรียนได้คะแนนดี

-สอนสอนพิเศษคณิตศาสตร์กลุ่มเด็กนร.จำนวน 2 คนระดับม.5 จากเด็กที่ค่อนข้างไม่ถนัดด้านคณิต เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและสอนล่วงหน้าเตรียมสอบ PAT1 ในเดือนมีนาคม 2553

– สอนนักเรียนระดับชั้น ม.3 วิชาฟิสิกส์และคณิต เรียนเวลา 18.00 -21.00 น. แบบตัวต่อตัว เพื่อติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

– สอนนักเรียนม.6 ที่จะสอบ O-net วันที่ 20 /2/53 ในส่วนวิชา คณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาสอน 30 ชั่วโมง โดยเน้นโจทย์ปี 49-52 รวม 160 ข้อ และพื้นฐานจำเป็นต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคการคิดที่ทำให้ได้คำตอบ ในเวลาที่เร็วขึ้น

– สอนนักเรียนชั้น ม.2 ในการเตรียมพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจหลักการคิดคณิตศาตร์ที่ง่าย ไม่ต้องจดจำมาก เน้นเข้าใจ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ เพิ่มเกรดในการเรียนที่โรงเรียน

 

สอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

– เด็ก ม.4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 คน

– เด็ก ม.1-4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 2 คน

– เด็ก ม.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ชาย) 2 คน

– เด็ก ม.5-6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 คน

– เด็ก ม.3-5 โรงเรียนสตรีวิทยา 3 คน

– เด็ก ม.3-6 โรงเรียนสายปัญญา 2 คน

– เด็ก ป.5 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ 1 คน

– เด็ก ม.1, ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2 คน

– เด็ก ม.6 โรงเรียนเซนคาเบรียล 1 คน

-เด็ก ป.5-6 โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส 1 คน

– เด็ก ม.3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 2 คน

– เด็ก ม.5 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 คน

– เด็ก ม.6 โรงเรียนสายปัญญา 3 คน

 

รับติวสอบเข้าม.4

รับติวสอบเข้าม.4

รับติวสอบเข้าม.4 รับสอนเพื่อการเตรียมตัวของน้องๆให้พร้อมก่อนสอบ เราจะทำให้น้องๆมีความพร้อมในทุกเรื่อง ทุกวิชาของข้อสอบที่ใช้สอบจริง เรื่องจากปูพื้นฐานในแต่ละวิชา แต่ละบท ให้น้องๆเข้าใจอย่างท่องแท้ถูกต้องชัดเจน และจะเสริมโจทย์แปลกๆ ข้อสอบๆยากๆอัดเพื่อเสริมเข้าไป ให้น้องๆในทำทั้งข้อสอบง่ายและยากไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นการสอบให้น้องๆเกิดการวิเคราะห์แล้วจะสามารถนำไปประยุคในโจทย์ข้ออื่นๆอีกต่อไป เราเน้นทำ ข้อสอบสอบเข้า ม.4 ฉบับจริง

 

รับติวสอบเข้าม.4 วิชาคณิตศาสตร์

– เนื้อหาครอบคลุมเลขพื้นฐาน+เลขเพิ่มเติม ระดับชั้นม.ต้น

– มีเนื้อหาของระดับชั้น ม.4 เล็กน้อย

– ติวคณิตสอบเข้า จะสอนเนื้อหาของม.ปลายบางส่วน

 

ติววิทย์สอบเข้า ม.4

– เน้นฟิสิกส์

– เจาะข้อสอบลงลึกไปทุกๆส่วนและส่วนมากจะให้คำนวณเรื่องเครื่องทุ่นแรง

– เคมี ชีวะ

– เนื้อหาครอบคลุมในระดับชั้น ม.ต้น แต่เราจะสอบลึกมากๆ

 

รับติว สอบเข้าม.4 ภาษาอังกฤษ

– เน้นการอ่านจับใจความ

– แกรมม่า

– คำศัพท์แปลกๆ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

 

รับติวสอบเข้าม.4 ภาษาไทย

– เรื่องคำ ประโยค ต้องแม่น

– ภาษาที่ใช้ในแต่ละระดับ

– การแบ่งวรรคกลอน

– คำราชาศัพท์

– หลักภาษาไทยทุกเรื่อง

 

รับติวสอบเข้าม.4 สังคม

– เล่าข่าวสารปัจจุบันซึ่งส่วนมากหลายๆโรงเรียนจะทำประเด็นที่เป็นข่าวเอาไปออกข้อสอบ

– ภูมิศาสตร์

– ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องให้สนุก และน้องๆจะเกิดการจำขึ้นเอง

 

 

ติวสอบ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน คอร์สพิเศษที่เน้นของระดับมัธยม4 เท่านั้น เหมาะกับน้องๆที่ต้องการเรียนปูพื้นฐาน และติวเข้มในส่วนที่เรียนไม่ทันเพื่อนหรือไม่เข้าใจ เราจัดคอร์ดนี้ไว้รอสำหรับน้องๆ ม.3หรือว่า ม.ต้นก็ตาม ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น ม.4 ซึ่งระยะการติวทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับน้องๆเป็นหลักแต่เราสังเกตเหนว่าถ้าน้องๆที่มาเรียนแค่วัน สองวันก่อนที่จะสอบ ร้อยละของการที่จะสอบได้คะแนนดีๆมีน้อยมากๆ และที่เหลือก็สามารถสอนได้ตามตั้งใจ

 

ควรเริ่มติวสอบ ม.3 ม.4 ตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นการเตรียมตัวที่ทุกคนรู้ว่าควรทำอย่างไร แต่ทุกคนก็ทำแบบเดียวกันคือเตรียมกับก่อนสอบ 1-2สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทางเราจะไม่สามารถติวเข้มให้น้องๆได้คะแนนดีตามต้องการได้ การเรียนที่ดีควรมีความเอาใจใส่รู้ระเบียนของตนเอง

 

“หัวใจหลักสำคัญของการทำโจทย์ และการทำข้อสอบตามแบบฉบับการออกสอบก็จะมีการฝึกให้ทำและตีแผ่แบไต๋ทุกๆ มุมให้น้องๆ ได้เข้าใจ”

 

คอร์สติวเตรียมตัว ม.3 ขึ้น ม.4

1.ติวเตรียมตัวคณิต

2.ติววิทย์เตรียมขึ้น ม.4

3.ติวอังกฤษเตรียมขึ้น ม.4

4.ติวภาษาไทยเตรียมขึ้น ม.4

5.ติวสังคมเตรียมขึ้น ม.4

6.ติวฟิสิกส์เตรียมขึ้น ม.4

7.ติวเคมีเตรียมขึ้น ม.4

8.ติวชีววิทยาเตรียมขึ้น ม.4

 

 


 

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ติวเตอร์จะสอนเพื่อให้น้องๆที่เข้าม.4 ใหม่ๆแล้วเรียนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมไปเรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์กันเป็นอย่างมากมาย น้องๆสามารถจัดคอร์สอนได้ตามต้องการ ครูผู้สอนมาจากนิสิตที่รับสอนพิเศษด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ ซึ่งสามารถติวจนถึงระดับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ PAT2 ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3

 

น้องๆสามารถเรียนพิเศษกับกับเรา ด้วยคอร์สกวดวิชาแบบสอนสดทุกคอร์สทุกแบบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ สามารถโทรสอบถาม-สมัครเรียน ได้ตลอด24ชั่วโมง พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการเรียนการสอนฟิสิกส์ ม.4 เพื่อให้การติวเป็นการเรียนเพิ่มเพิ่มความเข้าใจอย่างแท้จริง กวดวิชาให้ที่บ้านเรียนกับแบบตัวต่อตัว สอนฟิสิกส์ ม.4 และคอร์สเพิ่มเกรดสำหรับ ฟิสิกส์ ม.4 ประสบการณ์สอนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆเป็นอย่างดี ซึ่งเรายึดความพึงพอใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ หากต้องการติวเตอร์ หรือหาติวเตอร์สอนคุณภาพ สอนดี สอนเก่ง กวดวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถในการสอบ และเรียนให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องนั่งฟังเพียงอย่างเดี่ยวสามารถสอบถามได้ ถ้าต้องการตามนี้สมัครเรียนกับเราจะไม่มีผิดหวัง