รับสอนพิเศษสังคม ม.2 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวปทุมธานี

เรียนพิเศษเคมี ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน กัลยาณไมตรี

รับสอนพิเศษสังคม ม.2 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวปทุมธานี

รับสอนพิเศษสังคม ม.2 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวปทุมธานี ให้น้องๆมีความพร้อมก่อนเปิดเทอม และสำหรับน้องๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกับเนื้อหาที่ครูสอน หรือเรียนช้า ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดีมาก่อนก็เรียนได้ เราจะจัดติวเตอร์สอนสังคมให้ สอนแบบพี่แบบน้องให้น้องๆคุ้นเคยกับผู้สอน กล้าที่จะถาม และเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆ

 

รับสอนพิเศษสังคม ม.2  ตามบ้าน แถวปทุมธานี โดยติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ที่มีประสบการณ์ ติวเตอร์สอนพิเศษสังคม ม.2  รับสอนตามบ้านให้คุณพ่อคุณแม่สะดวกไม่ต้องคอยห่วงเรื่องการเดินทาง และประหยัดค่าเดินทางไปด้วย

 

สรุปทบทวนเนื้อหาสังคมศึกษา ม.2

-การเผยแพร่ศาสนาที่ดีที่สุดของพระสงฆ์คือการเทศนาได้ถูกต้อง

-การบรรยายให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาไม่ควรเปรียบเทียบกับศาสนาอื่น

-การจัดนิทรรสการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาใช้เวลาน้อยแต่ได้รับรู้เนื้อหามาก

-การปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อศึกษาหลักธรรม  เช่น  การเข้าค่ายพุทธบุตร

-ปฏิสันถาร แปลว่าการต้อนรับ

-การไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นที่บ้านควรให้เสียงหรือสัญญาณว่ามีแขกมาหา

-การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่บ้านชาวพุทธจะกระทำเพื่อเป็นสิริมงคล  ทำนุบำรุงศาสนา  ฟังธรรมเทศนา

-ก่อนตักบาตรควรถอดรองเท้า นิมนต์พระ ตักอาหารใส่บาตรด้วยกิริยาสำรวม

-การถวายสังฆทานเป็นทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไปมิได้เจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใด

-การถวายสังฆทานเป็นการฝึกความเสียสละ

-วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน

-หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชาคืออริยสัจ 4

-วันมาฆบูชาเกิดเหตุการณ์  เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต  หลักธรรมในวันนี้คือโอวาทปาติโมกข์

-พิธีมิสซามีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู

-การทำละหมาดเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า

-การถือศีลอดฝึกความอดทนทางร่างกายและจิตใจ  ศรัทธาต่อพระเจ้า  ความพร้อมในกำลังทรัพย์

-กฎหมายช่วยให้สังคมสงบสุข

-พระราชกำหนดประกาศใช้ในกรณีฉุกเฉิน

-กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-การจดทำเบียนสมรสซ้อนไม่มีผลทางกฎหมาย

-ผู้รับบุตรบุยธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์

-เงินได้สุทธิคือเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

-หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุดคือกิ่งอำเภอ

-กรุงเทพ  พัทยาเป็นรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

-การมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย เช่น ไปเลือกตั้ง  ชุมนุมด้วยความสงบ

-การทำงานร่วมกับผู้อื่นควรมีเหตุผล เคารพซึ่งกันและกัน

-นักเรียนมีหน้าที่เล่าเรียนหนังสือ

-เหตุการณ์ 6 ตุลา  19  นิสิตนักศึกษาหนีการปราบปรามเข้าป่าเพื่อรวมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

-เหตุการณ์พฤษภาทมิฬพลเอกสุจินดา คราประยูรต้องลาออกจากตำแหน่งและออกนอกประเทศ

-การเลือกรับข่าวสารต้องนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์  ประมวลข้อมูลจากหลายแหล่ง

-สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสถาบันสังคม

-สถาบันการศึกษาให้ความรู้  สถาบันการปกครองควบคุมความประพฤติ

-ถ้าบุคคลปฏิบัติตามบทบาทของตนย่อมทำให้สังคมมีระเบียบเจริญก้าวหน้า

-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์เช่น วันฉัตรมงคล  วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

ติวเตอร์สังคม

สวัสดีครับ เราเป็นบริการรับสอนพิเศษสังคมตัวต่อตัวที่บ้านในราคาถูกสอนง่ายเป็นเร็วเข้าใจง่ายเก่งเร็วมั่นใจได้เลยครับ ว่าคุณจะได้รับความรู้ที่เต็มเหนี่ยวอย่างแน่นอนครับ การเรียนพิเศษสังคมนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับ จะต้องเฉลี่ย 4.00 แน่นเลยครับ เพราะว่าเรารับสอนติวเข้มที่บ้านง่ายๆแบบ ชิวชิว   ไม่ยากจะทำข้อสอบแบบไงก็ทำได้เพราะว่าเราจะทำให้ได้ดีที่สุดครับ สอนง่ายเข้าใจง่ายที่สำคัญคุณจะสามารถจับเทคนิคการเรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเองจากการสอนของเราครับ เราสามารถทำงานแบบทำข้อสอบของ ม.ต้น ไม่มีลืมเพราะว่าไม่มีเบื่อสนุกสนานไม่ยุ่งยากแต่ว่าคนหลายๆคนอาจจะต้องจด ต้องสรุป อะไรเยอะแยะ แต่ว่าเรามีวิธีทำให้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป อ่านไม่ต้องหมดแต่ทำข้อสอบได้ทุกข้อ รวดเร็วทันใจสนุกสนานไปกับการสอนสังคมที่ง่ายๆ

 

 

รับสอนพิเศษสังคม ม.2  ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวปทุมธานี

สำหรับติวให้น้องๆที่กำลังขึ้น ม.2 หรือต้องการติวเสริมพื้นฐานในระดับ ม.2 เพื่อให้ตัวน้องๆมีความเข้าใจกับวิชาสังคมมากขึ้นทั้งเนื้อหา และไม่เป็นการลืม ซึ่งการเรียนสังคมในระดับ ม.2 นี้ พี่บอกได้เลยว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ต้องจำกันมากขึ้นกว่า ม.1 โดยประสบการณ์แล้วการติวช่วงหน้าจะทำให้น้องๆมีการจดจำเนื้อหาบางส่วนก่อนเปิดเรียนจริง ซึ่งจะทำให้น้องๆเรียนง่ายขึ้นในช่วงเปิดเทอม ดังนั้น น้องๆที่ต้องการจะเรียนวิชาสังคม หรือวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมก็สามารถบอกพี่ติวเตอร์ได้เลยครับ รับสอนพิเศษสังคม ม.2  แถวปทุมธานี จะเป็นการเรียนล่วงหน้าที่ทำให้น้องๆได้รู้บทเรียนก่อนเพื่อนๆ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อนๆ และจะทำให้น้องๆเรียนดีกว่าเดิม พี่จากจุฬาติวเตอร์รับประกัน ^^

 

 

รับสอนพิเศษสังคม ม.2 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวปทุมธานี

รับสอนพิเศษสังคม ม.2  ตามบ้าน แถวปทุมธานี

รับสอนพิเศษสังคม ม.2  แถวปทุมธานี