รับสอนพิเศษ IGCSE ติวเตอร์ IGCSE ตัวต่อตัว

ติว IGCSE ตัวต่อตัวออนไลน์

รับสอนพิเศษ IGCSE ติวเตอร์ IGCSE ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ IGCSE ติวเตอร์ IGCSE ตัวต่อตัว IGCSE คือประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ IGCSE มีหลากหลายวิชา น้องๆสามารถเลือกสอบได้ 5 วิชาตามความถนัด และสามารถจับกลุ่มกันเอง สามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวก สถานที่ที่สะดวกได้

 

 

ติวเตอร์ IGCSE ตัวต่อตัว

IGCSE ( Internation General Certificate of Secondary Education ) เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษานานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตราฐานการศึกษา การสอบ IGCSE จะเป็นการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิ ม.ปลาย โดยไม่จำกัดอายุ และคุณวุฒิ (ไม่จบอะไรมาก็สามารถเรียนได้แต่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ) โดยส่วนใหญ่แล้วการสอบ IGCSE จะมีเด็กอายุ 16 ปีสอบกัน นักเรียนที่สอบ IGCSE ผ่านแล้วนั้นจะได้การรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านวุฒิเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วุฒิ IGCSE ซึ่งเทียบเท่ากับมาตราฐานของ GSC Ordinary และ British GCSE ประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิม.ปลายนี้ออกให้โดยสหราชอาณาจักร  IGCSE วุฒิมัธยมปลายอังกฤษ เป็นการสอบเทียบเท่ากับการสอบมัธยมปลายในประเทศไทย นักเรียนในประเทศอังกฤษ หรือนักเรียนทั่วโลก จะได้รับข้อสอบในวันและเวลาเดี่ยวกัน ทางบริติช เคานซิล ทั้งที่กรุงเทพฯ และชียงใหม่ เป็นผู้จัดสอบ IGCSE ให้กับนักเรียนที่เคยศึกษาในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และประเทศอื่นๆหรือนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาของอังกฤษโดยสามารถนำผลสอบ IGCSE รวม 5วิชา คะแนนไม่ต่ำกว่า C ในทุกวิชาไปเทียบวุฒิ ม.6 จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้ และรอผลประมาณ 15 วันโดยประมาณ ซึ่งอาจจะได้ใบแทนก่อน และใบจริงก็จะตามมาทีหลัง นักเรียนสามารถเลือกสอบได้เป็นรายวิชาของแต่ละบุคคลโดยจะได้ใบรับรองจาก University of Cambridge Local Examination Syndicate – IGCSE

 

การสอบ IGCSE นั้น เป็นการสอบอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย

การเรียนหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย  การสอบการพูด การฟัง  และการเขียนในภาษาอังกฤษ รวมถึงในวิชาอื่นๆด้วย  การสอบ IGCSE นั้นแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C จึงจะถือว่าสอบผ่าน นอกเหนือจากการสอบวิชาที่มีในตำราเรียน ยังรวมถึงการสอบเพื่อแสดงความสามารถของนักเรียนที่มีหลากหลายแตกต่างกันออกไป โดยมีตัวเลือกให้สอบ 2 แบบ ระหว่าง Core และ Extended ในเกือบทุกวิชา จึงทำให้นักเรียนเลือกระดับหลักสูตรติวสอบ เทียบม.ปลายที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ซึ่งทั้ง 2 แบบก็จะมีความแตกต่างกัน คือ

 

การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Extended

เป็นการสอบที่มีเนื้อหารายละเอียดเจาะจงลึกลงไปมากว่าการสอบแบบ Core รวบรวมเอาหลักสูตรติวสอบของ Core และเนื้อหาติวสอบอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในที่นี้หมายถึงการเพิ่มเนื้อหาติวสอบพิเศษและเฉพาะเจาะจงไปและ เกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ A,B,C,D,E,F,และG

 

การสอบเทียบม.ปลาย ระดับ Core

เป็นระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียนซึ่งเนื้อหาติวสอบจะเป็นอย่างกว้างๆในแต่ละวิชาและเกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ C,D,E,F, และ G นักเรียนที่สอบเทียบม.ปลายผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะเทียบเท่ามาตราฐาน ของการสอบ GCSEและGCE O-Level

 

รับสอนพิเศษ IGCSE

IGCSE การสอบเทียบ ม.ปลาย นั้นวิชาที่ใช้ในการสอบIGCSE มีให้เลือกสอบมากถึง 50 วิชา ผู้สอบเทียบ ม.ปลาย สามารถเลือกวิชาที่สอบได้ อาทิเช่น

1.คณิตศาสตร์

2.ชีววิทยา

3.เคมี

4.เศรษฐศาสตร์

5.ภาษาอังกฤษ

6.ภาษาฝรั่งเศส

7.ประวัติศาสตร์

8.วรรณคดีอังกฤษ

9.วรรณคดีฝรั่งเศส

10.สังคมศาสตร์

11.การบัญชี

12.ภาษาไทย

 

 

 

 

รับสอน Math IGCSE

รับสอน Math IGCSE

รับสอน Math IGCSE เป็นระบบการสอบที่ใช้วัดความสามารถเทียบวุฒิการศึกษาในไทย คือ วุฒิจบมัธยมปลาย ซึ่งวิชา Math IGCSE จะเป็นวิชาที่น้องๆที่เรียนภาคอินเตอร์มา จะค่อยข้างไม่ถนัด และทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดี ซึ่งทำให้ผลคะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์ เป็นอันต้องได้สอบใหม่

 

เปิดรับสอน Math IGCSE และวิชา IGCSE อื่นๆด้วย ทั้ง Biology,Chemistry,Mathematics,Physics มีทีมงานสอนติวแต่ละวิชาในการเรียนแบบตัวต่อตัวที่บ้าน รับสอนพิเศษในการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรอินเตอร์ในทุกระดับ และทุกวิชา

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เปิดรับสอน

– รับสอน GED และ IGCSE

– รับสอน English แกรมม่า สนทนาภาษาอังกฤษ

 

รับสอน Math IGCSE

IGCSE(The International General Certificate of Secondary Education) แปลเป็นไทยว่า ใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากลของนักเรียนกลุ่มอายุ 14-16ปี มีการออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศไทยเทียบได้กับการจบของวุฒิ ม.6 จากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสามารถใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) และอัสสัมชัมหาวิทยาลัย (ABAC)

 

การสอบ IGCSE

รายวิชาของ IGCSE มีมากกว่า 30วิชา โดยผู้สอบต้องผ่านอย่างน้อย 5วิชา โดยมีวิชาMath(คณิต) และอังกฤษ(English)เป็นวิชาหลักที่ต้องสอบผ่าน และได้เกรดC หรือสูงกว่า เพื่อนำไปยื่นรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ การออกข้อสอบจะออกแบบความถนัดของผู้สอบเป็น Core(อย่างง่าย และ Extended (อย่างยาก) ซึ่งจะมีการวัดระดับแตกต่างกัน ดังนี้

Core(อย่างง่าย ) เกรดจะแบ่งเป็น C, D, E, F, และ G

Extended (อย่างยาก) เกรดจะแบ่งเป็น  A, B, C, D, E, F, และ G

แต่อย่างไรก็ตามการสอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วยว่าต้องการใบรับรองของวิชาได้บ้างซึ่งจะเป็นไปตามแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British Council Thailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

 

รับสอนพิเศษ IGCSE ทุกวิชา เช่น Biology Chemistry Mathematics Physics  รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทีมงาติวเตอร์ติว IGCSE ตัวต่อตัวได้ที่บ้านจากครูสอนพิเศษที่ติวน้องๆสอบผ่านกว่า 280คน ภายในระยะเวลาเรียนแค่ 2เดือน  รับสอนพิเศษ IGCSE วิชา Math Physics Business ติวกันได้เลยตัวต่อตัว โดยรับสอนพิเศษหลักสูตรนานาชาติตามหลักสูตรของอเมริกา และอังกฤษ  Maths หลักสูตรอินเตอร์ รับสอน GED IGCSE math Tutor IGCSE science รับสอน English แกรมม่า สนทนาภาษาอังกฤษ หรือวิชาใดก็สามารถสอบถามหาติวเตอร์ไปสอนให้ได้ รับสอนพิเศษ IGCSE ตัวต่อตัว IGCSE

 

 

การเรียนพิเศษในปัจจุบัน,เด็กไทยสมัยนี้มีการเรียนที่โรงเรียนแล้วยังต้องมีการเพิ่มความรู้โดนการไปเรียนพิเศษ ข้างนอกเพื่อเพิ่มความรู้ให้มากไปกว่าที่โรงเรียนจะให้ได้ เพราะในโรงเรียนความรู้ที่ได้อาจจะไม่พอต่อการแข่งขัน การเรียนพิเศษจึงเป็นสิ่งสำคัญของเด็กๆ ทำให้มีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น เพิ่มไปพร้อมๆกับการต้องเพิ่มวิชาที่ต้องเรียนพิเศษไปตามๆกัน แต่ที่จริงแล้วเนื้อหาต่างๆภายในโรงเรียนที่สอนนั้นอาจจะไม่พอต่อการแข่งขัน ทำให้เด็กไม่ค่อยแบบรู้สึกต่อการเรียนที่โรงเรียน แต่กลับมาให้ความสำคัญต่อการเรียนพิเศษที่โรงเรียนกวดวิชานั้นๆซะมากกว่า เรียนพิเศษจึงได้รับความนิยมของกลุ่มนักเรียนที่ชอบการแข่งขัน

 

ความเป็นมาของติวเตอร์สอนภาษา ผมเป็นคนที่รักในการพูดและคุยเป็นที่สุด และคนเพิ่งรู้ว่าผมสามารถสอนโดยที่ผู้อื่นพร้อมรับและเข้าใจไปกับผม แล้วผมก็เริ่มเราสู่การเป็น ติวเตอร์ แบบเต็มตัว เริ่มจากเป็น ติวเตอร์ สอนภาษาไทยกับเป็นชั้นประถม ผลตอบรับดีกว่าเด็กทุกคนที่ผมสอนมีการพัฒนาได้ไวและผลการเรียนเป็นที่หน้าพอใจต่อผู้ปกครองเอง จากนั้นเริ่มเป็น ติวเตอร์ ระดับมัธยมต้น ตอนนี้รู้สึกการสอนจะมีแรงกดดันมากจากระดับชั้นและความรู้ แต่ด้วยที่ผมมีประสบการณ์ในการสอนอย่างดีทำให้ผ่านการสอนเป็น ติวเตอร์ ระดับนี้ไปได้ ต่อมาจะเป็น ติวเตอร์ ของม.ปลาย ช่วงนี้ผมเตรียมตัวเป็นอย่างหนักทั้งอ่านหนังสือ และข้อสอบเก่าๆเพื่อจะนำไปติวให้กับผู้เรียน ช่วง ติวเตอร์ ม.ปลายนี้เป็นอะไรที่ท้าทายที่สุด