รับสอนพิเศษที่ถึง กรุงเทพ-ปริมณฑล

จุฬาติวเตอร์
อนุบาล

อ่าน เขียน สื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เสริมเชาว์ แนวนันทนาการ พร้อมติวสอบเข้า ป.1

สอนพิเศษตามบ้าน
ประถม

การสอนแยกตามรายวิชาเน้นการสอนที่ง่าย เข้ากับเด็กวัยนี้ การสอนที่มีลูกล้อลูกชน ไม่น่าเบื่อ แต่เข้มข้น

สอนพิเศษที่บ้าน
มัธยม

เน้นติวเข้ม เพิ่มเกรด ทำคะแนน ด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัว อธิบายเรื่องยากให้ง่ายได้ พร้อมพาตะลุยโจทย์ เตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
มหาวิทยาลัย

การสอนที่จะไม่ทำให้ผู้เรียน D หรือ F รูปแบบการสอนที่ทำยังไงก็ได้ให้ได้ B และ A

หลักสูตรไทย

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ระดับอนุบาล 1-3

200

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

200

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

225

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

250

ติวเข้า ม.1

250

ติวเข้า ม.4

250

ระดับมหาวิทยาลัย

300+

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 250บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก125บาท/ชั่วโมง

ค่าเรียนมีผลต่อสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งสถานที่ทาง Line : @iChula

หลักสูตรอื่นๆ

Gifted/ สสวท / Inter / English Program / Bilingual / IEP / MEP / IP

ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ระดับอนุบาล 1-3

250

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

250

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

275

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

300

ติวเข้า ม.1

300

ติวเข้า ม.4

300

ระดับมหาวิทยาลัย

350+

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 250บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก125บาท/ชั่วโมง

ค่าเรียนมีผลต่อสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งสถานที่ทาง Line : @iChula

ติวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย


ระดับชั้น

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

TGAT
TPAT
วิชาสามัญ

300

สอบเข้าภาคอินเตอร์จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

และอื่นๆ

เริ่มต้น 350-700**

CU-AAT

IELTS 

CU-TEP

TOEFL

CU-ATS

TOEIC

CU-BEST

TU-GET

SAT

SAT Subject

ภาษาอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 350**

กรณีเรียนเป็นกลุ่ม คนต่อไป บวกเพิ่มครึ่งหนึ่งของคนแรก

เช่น คนแรก 300บาท/ชั่วโมง คนต่อไป บวก150บาท/ชั่วโมง

**ค่าเรียนมีผลต่อคะแนนที่ต้องการและสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งทาง Line : @iChula

หลักสูตรภาษาไทยให้กับชาวต่าวชาติ

วิชา

เรียนเดี่ยว

(บาท/ชั่วโมง)

ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน

เพื่อให้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเชิงธุรกิจ

เริ่มต้นที่ 350บาท

ค่าเรียนมีผลต่อสถานที่ให้ไปสอน ถ้าต้องการสอบถามค่าเรียน

รบกวนแจ้งสถานที่ทาง Line : @iChula

เรียนขั้นต่ำวันละ 2ชั่วโมง/วิชา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะชำระกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ หลังเรียนเสร็จ ทางจุฬาติวเตอร์ทีม ไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าเรียนเป็นคอร์ส

สอบถาม-สมัครเรียน

เชื่อมั่นกับทีมสอนของเรา