รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เยาวราช

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เยาวราช รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เยาวราช สอนตรงตามหลักอเมริกา โดยติวเตอร์สายตรงอักษร มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้ง แกรมม่า การพูดติดต่อสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และการติดต่องานอย่างเป็นทางการ ก่อนเรียนจะมีการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดระดับความรู้ของภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในรูปแบบเรียนที่บ้าน สามารถรับคำปรึกษาจากเราได้ รับส่งติวเตอร์ภาษาอังกฤษสอนทั่วกรุงเทพ   แกรมม่า การอ่าน-เขียน การสื่อสาร GAT English IELTS TOEIC TOEFL TU-GET CU-AAT CU-TEP   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เยาวราช ทีมสอนภาษาอังกฤษของสถาบันเราผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ทั้งความรู้ สำเนียงและวิธีการสอน ต้องมีเต็มร้อย เน้นการสอนที่ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วและสามารถนำเอาไปใช้ได้ทันที แต่ต้องเรียนแล้วไม่เคลียด นี่คือจุดประสงค์หลักของทางสถาบัน เรามีพี่ๆนิสิตรับสอนภาษาอังกฤษ ที่สามารถติวให้น้องๆที่ต้องการสอบ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เยาวราช Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เตาปูน

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เตาปูน รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เตาปูน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ มีหลักสูตรครอบคลุมทั้งการสื่อสาร การเขียน การอ่านภาษาอังกฤษ เน้นการใช้งานเป็นหลักที่ทำให้น้องๆที่เรียนภาษาอังกฤษกับเราสามารถเอาไปใช้ทั้งในข้อสอบและชีวิตประจำวันได้จริง   แกรมม่า การอ่าน-เขียน การฟัง-พูด   ระดับชั้น ภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 ภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 ภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   ติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เตาปูน เริ่มจากที่เราเป็นศูนย์กลางของติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ โดยติวเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นทีมของเราจะมาจากการบอกต่อของรุ่นพี่ รุ่นน้องในแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย และทุกคนที่เรารับมาเป็นทีม “จุฬาติวเตอร์ทีม” เราคัดเลือกจากผลการเรียน และประสบการณ์การสอบ วิธีการสอน แนวการถ่ายทอดเพื่อเวลาส่งติวเตอร์บอกตามบ้านจะได้มีคุณภาพมากที่สุดและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นน้องๆที่ต้องการติวเตอร์สอนตัวต่อตัวมั่นใจตัวผู้สอนทุกคนที่เราส่งไปได้เลยครับ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน เตาปูน Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน บางกรวย

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน บางกรวย รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน บางกรวย ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ มีหลักสูตรครอบคลุมทั้งการสื่อสาร การเขียน การอ่านภาษาอังกฤษ เน้นการใช้งานเป็นหลักที่ทำให้น้องๆที่เรียนภาษาอังกฤษกับเราสามารถเอาไปใช้ทั้งในข้อสอบและชีวิตประจำวันได้จริง   แกรมม่า การอ่าน-เขียน การฟัง-พูด   ระดับชั้น ภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 ภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 ภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   ติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางกรวย เริ่มจากที่เราเป็นศูนย์กลางของติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ โดยติวเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นทีมของเราจะมาจากการบอกต่อของรุ่นพี่ รุ่นน้องในแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย และทุกคนที่เรารับมาเป็นทีม “จุฬาติวเตอร์ทีม” เราคัดเลือกจากผลการเรียน และประสบการณ์การสอบ วิธีการสอน แนวการถ่ายทอดเพื่อเวลาส่งติวเตอร์บอกตามบ้านจะได้มีคุณภาพมากที่สุดและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นน้องๆที่ต้องการติวเตอร์สอนตัวต่อตัวมั่นใจตัวผู้สอนทุกคนที่เราส่งไปได้เลยครับ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน บางกรวย Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน สำโรง

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน สำโรง รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน สำโรง สอนตรงตามหลักอเมริกา โดยติวเตอร์สายตรงอักษร มีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้ง แกรมม่า การพูดติดต่อสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน และการติดต่องานอย่างเป็นทางการ ก่อนเรียนจะมีการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดระดับความรู้ของภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวในรูปแบบเรียนที่บ้าน สามารถรับคำปรึกษาจากเราได้ รับส่งติวเตอร์ภาษาอังกฤษสอนทั่วกรุงเทพ   แกรมม่า การอ่าน-เขียน การสื่อสาร GAT English IELTS TOEIC TOEFL TU-GET CU-AAT CU-TEP   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน สำโรง ทีมสอนภาษาอังกฤษของสถาบันเราผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ทั้งความรู้ สำเนียงและวิธีการสอน ต้องมีเต็มร้อย เน้นการสอนที่ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วและสามารถนำเอาไปใช้ได้ทันที แต่ต้องเรียนแล้วไม่เคลียด นี่คือจุดประสงค์หลักของทางสถาบัน เรามีพี่ๆนิสิตรับสอนภาษาอังกฤษ ที่สามารถติวให้น้องๆที่ต้องการสอบ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน สำโรง Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางบอน

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางบอน รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางบอน ติวเตอร์ของเราทุกคนให้มากกว่าความเข้าใจเรื่องของภาษาอังกฤษ แต่เราให้ความเนพี่น้องคอยเอาใจใส่ดูแลทั้งเรื่องของแกรมม่า หรือกระทั่งการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาด้านภาษาที่ยั่งยืน   สอนพิเศษเน้นให้เก่งเร็ว จำได้แม่น และเอาไปใช้ได้จริงเปิดคอร์สกวดวิชาภาษาอังกฤษแกรม่า ไวยากรณ์ Grammar สามารถจัดสอนแบบเรียนตัวต่อตัวทั้งระดับอนุบาล ประถม มัธยม และมหาลัยโดยแบ่งเป็นหลักสูตร – ติวภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน และเพิ่มเกรด – สอนภาษอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน – ติวเข็มภาษาอังกฤษ เตรียมสอนเข้าระดับมหาลัย – Gat อังกฤษ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   หาครูสอนอังกฤษที่บ้าน ได้ผลจริง บางบอน โดยเริ่มปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้เข็มแรงจะหลักง่ายๆไปจนระดับยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในทุกๆเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษ สร้างพูดกล้าคุยด้วยการติว รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่บ้านจากครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์กว่า10ปี ซึ่งจะทำให้น้องๆเข้าใจว่าภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าที่คิด ครูรับสอนภาษาอังกฤษที่บ้านทุกคนจาก …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางบอน Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน รามคำแหง39

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน รามคำแหง39 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน รามคำแหง39 สอนการบ้านพร้อมติวเข้นก่อนสอบ สามารถจัดเวลาเรียนเองได้ ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนก่อน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับทางสถาบัน ถ้าอยากเรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวถึงบ้าน รามคำแหง39 เราสามารถพร้อมไปสอนให้ได้ทุกเมื่อ รับสอนทั้งหลักสูตรไทย อินเตอร์ หรือสองภาษา เพราะมีพี่ๆติวเตอร์เฉพาะสายวิชาคอยลูแลน้องๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สุด   ระดับชั้น สอนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 สอนพิเศษภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 สอนพิเศษภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย   คอร์สเรียนพิเศษ – รับสอนพิเศษIELTS – รับสอนพิเศษTOEFL – รับสอนพิเศษTOEIC – รับสอนพิเศษCU-TEP – รับสอนพิเศษTU-GET   ครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว รามคำแหง39 ของเราเป็นติวเตอร์ที่เรียนมาทางสายวิชานี้โดยเฉพาะ เช่น มาจากคณะอักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะที่รู้เรื่องภาษาอังกฤษจริงอะไรจริง ประกอบด้วยครูสอนมีวัยที่ใกล้เคียงกับน้องๆ ทำให้การเปิดรับวิชาภาษาอังกฤษเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น     เรียนพิเศษ เรียนภาษา ก็สำคัญนะ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน รามคำแหง39 Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

ครูภาษาอังกฤษตามบ้าน รังสิตคลอง3

ครูภาษาอังกฤษตามบ้าน รังสิตคลอง3 ต้องการครูภาษาอังกฤษตามบ้าน รังสิตคลอง3 เรียนตัวต่อตัวที่บ้าน ตามหลักสูตรของโรงเรียนทุกอย่าง มีโจทย์ที่นอกเหนือจากในโรงเรียน พร้อมเอกสาร สื่อการสอนครบถ้วน เราเป็นทีมติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อย ด้วยคุณภาพที่สังคมไทยยอมรับจากมหาวิทยาลัยจุฬา และธรรมศาสตร์ และด้วยประสบการณ์สอนที่ยาวนาน ไว้ใจในเรื่องวิธีการ วิชาการ เทคนิกการสอนได้ร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งแน่นอนว่าถ้าน้องๆได้ลงเรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษกับเราจะได้ผลกว่าเรียนกันเป็นกลุ่มกับสถาบันอื่นๆ อีกทั้งน้องๆจะไม่เจอกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้ไม่อยากเดินทางไปเรียนอีกต่อไป   การอ่าน และการเขียน หลักไวยกรณ์ แกรมม่า คำศัพท์ การสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน   ระดับชั้น ครูภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 ครูภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 ครูภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 ครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน รังสิตคลอง3 เราจัดส่งติวเตอร์ที่มีความชำนาญไปสอนให้น้องๆถึงที่ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เปลืองค่ารถ และติวเตอร์ภาษาอังกฤษจะคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกตอนของการติว ด้วยประสบการณ์การติวและคุณวุฒิจากรั่วมหาวิทยาลัยจุฬา …

ครูภาษาอังกฤษตามบ้าน รังสิตคลอง3 Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางกรวย-ไทรน้อย

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางกรวย-ไทรน้อย รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางกรวย-ไทรน้อย การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุดคือสามารถสื่อสาร และใช้หลักไวยากรณ์ได้อยากถูกต้อง เราจึงเอาสิ่งนี้มาเป็นจุดเด่นของเราทั้งรูปแบบการติวภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้วสอนในแบบฉบับเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ทั้งในการเรียน การสอบ และในชีวิตประจำวัน   เปิดหลักสูตรการติวภาษอังกฤษตัวต่อตัว บางกรวย-ไทรน้อย ระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย บุคคลทั่วไป   หลักสูตรเนื้อหาการสอน การอ่าน-เขียน หลักแกรมม่า การสนทนา ทั้งในชีวิตประจำวัน และในเชิงธุรกิจ   รับสอนพิเศษอังกฤษตามบ้าน บางกรวย-ไทรน้อย โดยติวเตอร์รับสอนพิเศษที่บ้าน พร้อมดูแลการบ้าน แนะการทำโจทย์ให้น้องๆที่เรียนไม่เข้าใจ พร้อมเฉลยข้อสอบหลักการทำลัดและเร็ว ทุกแผนการเรียนไม่ว่าจะเป็นแผนวิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ ฯลฯ ให้น้องๆหัดทำโจทย์ให้ผ่านสายตาเยอะที่สุด ครูสอนตรงสายวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ค่อยแนะนำหลักของภาษาอังกฤษ การแปลการใช้คำศัพท์ รวมถึงการทำข้อสอบ ทางผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าจะให้เน้นจุดไหนตรงไหนทั้งดูแลการบ้าน ติวเข้มเตรียมสอบ ติวเพิ่มเกรด จากประสบการณ์รับสอนพิเศษตามบ้านกว่า 12ปี ทำให้ จุฬาติวเตอร์ทีม กลายเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของน้องๆหลายๆคน     ท่านผู้ปกครองสามารถหาผู้สอนหรือ ติวเตอร์ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บางกรวย-ไทรน้อย Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวอ่อนนุช

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวอ่อนนุช รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวอ่อนนุช General Eng, Grammar Writing และ Conversation เรียนพิเศษอังกฤษที่บ้าน ทีมติวที่รับสอนพิเศษอังกฤษตามบ้าน แถวอ่อนนุช รับติวถึงที่บ้านด้วยนิสิตติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มศว ลาดกระบัง และอื่นๆ โดยเป็นนิสิตปี3 ปี4 ที่ผ่านการสอนไม่ต่ำกว่า2ปี และมีการสอนที่ดี ผ่านการคัดเลือกจากทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว อยากเรียนอังกฤษตัวต่อตัว แถวอ่อนนุช ติวเตอร์ก็ไปสอนได้ที่บ้าน สอนได้ทุกที่ตามนัดหมาย จะที่ห้าง ที่โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จำนวนทีมติวเตอร์ของเรามีกว่า10,000คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเลื่อยๆ ด้วยการคำเลือกติวเตอร์ที่ได้มาตรฐานทำให้น้องๆและผู้ปกครองไว้ใจเรากว่า 12,000คน   คอร์สติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวอ่อนนุช ระดับประถม – เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ป.1 เทอม1 และ เทอม2 แถวอ่อนนุช – เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ป.2 เทอม1 และ เทอม2 แถวอ่อนนุช – เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวอ่อนนุช Read More »

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตามบ้าน นางลิ้นจี่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่ ทีมงานจาก “จุฬาติวเตอร์ทีม” รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่  ให้กับน้องๆที่มีปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือต้องการติวเสริม ด้วยครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่ได้รับการเลือก และคัดความเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน สามารถสอนได้ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นในวัยทำงานก็ได้ เพราะเราเป็นทีมสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน ที่ผู้เรียนได้ให้ความไว้วางใจกว่า 10ปี   คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ มัธยมต้น ม.1-ม.3 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย ม.4-ม.6 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป   หาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่ ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เรียนไว เรียนเสร็จสามารถใช้งานได้ทันที สอนด้วยติวเตอร์เก่งๆจากจุฬา ธรรมศาสตร์ สามารถช่วยแนะนำการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้ในทุกรูปแบบ หากต้องการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่ หรือแบบกลุ่มย่อย รับปรึกษาทุกปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ แนะนำครูสอนให้กับน้องๆถึงที่บ้าน ต้องการติวคอร์สแบบใดสามารถโทรหาเราเพื่อนัดได้ตลอดเวลา อยากเรียนอังกฤษ สามารถเรียนได้ทันที เราเป็นสถาบันกวดวิชาตัวต่อตัวถึงบ้านพร้อมให้บริการน้องทุกๆคน   ดูแลการเรียนทุกๆอย่างให้น้องๆแบบตัวต่อตัว ปรึกษาเรื่องรายงาน-การบ้าน ติวพิเศษเสริมเพิ่มเติมก่อนสอบ …

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แถวลาดหญ้าวงเวียนใหญ่ Read More »